Thuế nhập khẩu xăng dầu sẽ tiếp tục được giảm 6%

Như vậy, đây là lần thứ 3 trong năm 2010, mặt hàng xăng dầu được giảm và chỉ cách lần giảm thuế thứ 2 đúng 21 ngày.

Nhằm giảm bớt tình hình thua lỗ của , Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 213/2010/TT-BTC về việc giảm xuống còn 2 đến 6%. Thời gian áp dụng từ hôm 22/12.

Các loại xăng động cơ pha chì và không pha chì, xăng máy bay… thuế suất thuế nhập khẩu sẽ giảm từ mức 12% còn 6% (giảm 6% so với trước). Thuế nhập khẩu dầu hỏa giảm từ 10% xuống còn 4% (giảm 6%). Riêng thuế nhập khẩu diesel giảm ít nhất, từ 5% xuống còn 2% (giảm 3%). Các loại nhiên liệu đốt, trong đó có mazut thuế còn 5%.

Như vậy, đây là lần thứ 3 trong năm 2010, mặt hàng xăng dầu được giảm thuế nhập khẩu và chỉ cách lần giảm thuế thứ 2 đúng 21 ngày.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *