Luật Kinh Doanh

Các loại xăng và túi nylon sẽ phải chịu thuế môi trường

Trong tuần này, Bộ Tài chính cũng sẽ có quyết định giảm thuế nhập khẩu gas từ 5% xuống 2%. Theo đó, giá gas ước

Tư vấn khấu trừ thuế TNCN đối với trả cổ tức bằng tiền

Các thành viên của Trung tâm lưu ký chỉ có trách nhiệm trả số tiền cổ tức còn lại và chứng từ khấu trừ thuế

Cơ quan, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ di dời theo quy hoạch

Tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) làm căn cứ tính hỗ trợ nêu trên là tiền lương theo thang, bảng lương thực tế

Tìm hiểu về bảo hiểm trách nhiệm giám đốc

Nghị định 102 vừa ban hành, theo ông Lộc, sẽ khiến nhiều người quan tâm hơn đến sản phẩm bảo hiểm này nhưng chỉ là

Giảm thuế nhập khẩu hàng hoá từ Lào sẽ được giảm xuống 0%

Các loại lá thuốc lá chưa tước cọng, loại Virgina đã sấy bằng khí nóng và cả loại chưa tước cọng và sấy nóng…có tổng

Thuế nhập khẩu xăng dầu sẽ tiếp tục được giảm 6%

Như vậy, đây là lần thứ 3 trong năm 2010, mặt hàng xăng dầu được giảm thuế nhập khẩu và chỉ cách lần giảm thuế

Hướng dẫn tăng minh bạch trong phán quyết

Từ ngày 1/1/2011- khi Luật có hiệu lực, hoạt động của trọng tài thương mại tại Việt Nam sẽ bước sang một giai đoạn phát

Hàng tồn trong kho ngoại quan sẽ được bán đấu giá công khai

Toàn bộ tiền thu về từ việc bán hàng hóa tồn đọng trong kho ngoại quan được nộp vào tài khoản tạm giữ của Cục