Giảm thuế nhập khẩu hàng hoá từ Lào sẽ được giảm xuống 0%

Các loại lá thuốc lá chưa tước cọng, loại Virgina đã sấy bằng khí nóng và cả loại chưa tước cọng và sấy nóng…có tổng lượng hạn ngạch là 3.000 tấn.
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2011 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào.

Thóc, từ Lào được áp thuế 0%

Các loại mặt hàng có thuế suất nhập khẩu bằng 0% với hạn ngạch cụ thể như: Thóc, gạo thơm (được xát toàn bộ hoặc sơ bộ); gạo nếp…có tổng lượng hạn ngạch là 40.000 tấn (quy ra gạo). Các loại lá thuốc lá chưa tước cọng, loại Virgina đã sấy bằng khí nóng và cả loại chưa tước cọng và sấy nóng…có tổng lượng hạn ngạch là 3.000 tấn.

Cũng theo Thông tư, hàng hoá nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng mẫu S (C/O form S) do cơ quan thẩm quyền của CHDCND Lào cấp theo quy định và được thông quan qua các cặp cửa khẩu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/1/2011 và hết hiệu lực sau ngày 31/12/2011.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *