Hướng dẫn tăng minh bạch trong phán quyết

Từ ngày 1/1/2011- khi Luật có hiệu lực, hoạt động của trọng tài thương mại tại Việt Nam sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới.

Trọng tài thương mại, phương thức giải quyết tranh chấp khá phổ biến trên thế giới, nhất là tại những nước có nền kinh tế thị trường bởi tính ưu việt của nó. Việt Nam đã và đang hội nhập vào nền kinh tế thế giới, song mỗi khi xảy ra tranh chấp, doanh nghiệp vẫn mang kiện nhau ra tòa án thay vì lựa chọn xử lý bằng hình thức trọng tài.

Luật Trọng tài Thương mại đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2010 sẽ khắc phục những hạn chế của Pháp lệnh Trọng tài Thương mại năm 2003, đáp ứng nhu cầu thực tiễn Việt Nam và hội nhập với pháp luật Trọng tài trong khu vực và thế giới. Từ ngày 1/1/2011- khi Luật có hiệu lực, hoạt động của trọng tài thương mại tại Việt Nam sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *